Op.Dr. Reşat Aktaş

resat altug aktas

Op.Dr. Reşat Aktaş

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Sosyal Medya

1979 yılında Ordu/Fatsa’da doğdu. 1989 yılında Antakya Vali Ürgen İlkokulu’nu bitirdi. 1996 yılında Giresun Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı. Temmuz 2010 tarihinde “Hipertrofik skar dokusuna yağ dokusu kaynaklı yetişkin mezenşimal kök hücrelerinin etkisi: Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma” isimli tez çalışması ile ihtisasını başarıyla bitirdi. Eylül 2010-nisan 2012 tarihleri arasında Aksaray Devlet Hastanesi’nde devlet hüzmeti yükümlülüğünü tamamladı. Haziran 2012-mayıs 2013 tarihleri arasında Bursa Acıbadem Konur Tıp Merkezi’nde, mayıs 2013-temmuz 2013 tarihleri arasında Bursa Medicalpark Hastanesi’nde plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olarak çalışmıştır. Ekim 2013 ile nisan 2016 tarihleri arasında Doğalife Kişisel Bakım ve Estetik Cerrahi Merkezinin sorumlu hekimi olarak çalışmıştır. Mayıs 2016 tarihinden itibaren Ataşehir’ de kendi kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir.

1) Yılmaz M, Balık O, Aktaş R, Menderes A,”Topukta malign melanoma eksizyonu sonrasında popliteal lenf nodu metastazı: olgu sunumu”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 29/2/543-546/2009, 2009,Vaka Takdimi,SCI-Expanded

2) Ozan BALIK, Aktaş R, Menderes A,”Egzantrik Yerleşimli Bası Yaraları ve Minör Tıbbi Girişimler”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 28/6/1008-1010/2008, 2008, Vaka Takdimi,SCI-Expanded

1) Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Yılmaz M, Urgu K, Aktaş R,”Travmatik pediatrik ampütasyon sonuçlarımız”,4. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2009, ANTALYA, Aralık 2009

2) Menderes A, Demirdöver C, Aktaş R, Sunay Ö, Urgu K,”Periorbital konjenital dev nevüs”,31. TürkPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009

3) Urgu K, Aktaş R, Sunay Ö, Güç H, Vayvada H,”Posttravmatik Yüz Kontür defektlerine Yağ Grefti Uygulaması”,31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009

4) Urgu K, Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Aktaş R, Sunay Ö,”Periorbital hemanjiom : olgu Sunumu”,31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009

5) Demirdöver C, Vayvada H, Sunay Ö, Aktaş R, Urgu K,”Taşlama Makinası ( canavar ) nedeniyle Oluşan travmatik yaralanmalar”,31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009

6) Vayvada H, Demirdöver C, Menderes A, Aktaş R, Urgu K, Yılmaz M,”Elektrik yanığı sonrası erken dönemde mikrovasküler rekonstrüksiyon”,31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,ADANA, Ekim 2009

7) Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Aktaş R, Urgu K, Yılmaz M,”Topuk rekonstrüksiyonları”,31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009

8) Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Aktaş R, Sunay Ö, Urgu K,”Orbital Nörofibromatozis Olgularının Cerrahi Tedavisi”,XXXI. TPCD Kongresi 2009, ADANA, Ekim 2009

9) Demirdöver C, Menderes A, Aktaş R, Urgu K, İlker B,”Negatif Basınçlı Yara Kapama Tekniği ile Laparostomi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu” XXXI. TPCD Kongresi 2009, ADANA, Ekim 2009

10) Demirdöver C, Aktaş R, Sunay Ö, Vayvada H, Menderes A,”Üst Göz Kapağında Konjunktivoid (Dermoid) Kist”,XXXI. TPCD Kongresi 2009, ADANA, Ekim 2009

11) Aktaş R, Ateş H, Sunay Ö, Vayvada H, Menderes A, Karaca C,”Sindaktili Onarımı Sonrasında Keloid Oluşumu”,31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009

12) Aktaş R, Sunay Ö, Menderes A, Vayvada H, Demirdöver C,”Primer Orbital Leimyosarkom”,XXXI. TPCD Kongresi 2009, ADANA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon

13) Aktaş R, Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Güç H, Tosyalıoğlu B,”Çok Nadir Bir Preaurikuler Kitle Nedeni: Villonoduler Sinovit”,XXXI. TPCD Kongresi 2009, ADANA, Ekim 2009

14) Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Urgu K, Aktaş R, Yılmaz M,”Malign melanomda lenf nodlarına yaklaşım ; klinik deneyimlerimiz”,31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009

15) Menderes A, Sunay Ö, Aktaş R, Urgu K, Güç H,”Santral süperior Pediküllü meme Redüksiyonu”,31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ADANA, Ekim 2009

16) Aydın E, Topcu A, Barutçu A, Aktaş R,”Vaskuler Endotel Büyüme Faktörünün Diyabetik Yara Üzerine Etkisi”,III. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, ÇEŞME, Kasım 2008

17) Urgu K, Demirdöver C, Aktaş R, Vayvada H, Güç H,”Aynı Zamanda Yüz Bölgesinde Gelişen 3 Farklı Tümör Rabdomyosarkom, Skuamöz Hücreli Karsinom ve Bazal Hücreli Karsinom Olgu Sunumu”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, Kasım 2008

18) Yılmaz M, Sunay Ö, Demirdöver C, Aktaş R, Salmanov A,”Renal, İskelet ve Pektoral Anomalileri İçeren Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, Ekim 2008

19) Aktaş R, Menderes A, Sunay Ö, Karaca C, Eroğlu F,”Maksilla Rekonstrüksiyonu: Klinik
Deneyimlerimiz”,XXX.türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ulusal kongresi, ANTALYA, Ekim 2008

20) Sunay Ö, Menderes A, Aktaş R, Vayvada H,”Amputasyon Uyguladığımız Kulak Kepçesi Malign Tümörleri”,XXX.türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ulusal kongresi, ANTALYA, Ekim 2008

21) Yılmaz M, Salmanov A, Sunay Ö, Aktaş R, Eroğlu F,”Yüz Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyonların Cerrahisi”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2008

22) Urgu K, Demirdöver C, Aktaş R, Vayvada H, Güç H,”Üst Ekstremite Yerleşimli Malign Tümörlerin Tedavisi”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANTALYA, Ekim 2008

23) Aktaş R, Menderes A, Vayvada H, Atabey A, Urgu K,”Poröz Polietilen implant ile fasyal augmentasyon:Klinik deneyimlerimiz”,XXX.Türk Plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi ulusal kongresi, ANTALYA, Ekim 2008

24) Aktaş R, Demirdöver C, Yılmaz M, Urgu K, Vayvada H,”205 El ve Üst Eksttremite Yanık Kontraktürü olgusunun Değerlendirilmesi”,XXX.Türk Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ulusal kongresi, ANTALYA, Ekim 2008

25) Urgu K, Demirdöver C, Aktaş R, Salmanov A, Ateş H,”Lenfomanın Nadir Bir Klinik Görünümü Yüz Bölgesinde Oluşan Lezyon”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA,

26) Salmanov A, Menderes A, Demirdöver C, Aktaş R, Ateş H,”Paramedian Alın Flebi İle Nazal RekonstrÜksiyon Deneyimlerimiz”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,,ANTALYA, Ekim 2008

27) Aktaş R, Demirdöver C, Karaca C, Salmanov A, Eroğlu F,”Üçüncü Molar Diş Çekimine Bağlı Gelişen Mandibula Angulus Fraktürü”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, Ekim 2008

28) Yılmaz M, Aktaş R, Demirdöver C, Güç H, Vayvada H,”Nadir Görülen Parotis Tümörleri”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, Ekim 2008,

29) Sunay Ö, Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Aktaş R,”Kliniğimizde Uygulanan Prefabrike Radial Önkol Serbest Flep ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonları”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, Ekim 2008

30) Menderes A, Urgu K, Demirdöver C, Aktaş R, Sunay Ö,”Yüz Bölgesinde Kontür Düzeltilmesinde Farklı Bir Seçenek: Serbest Skapuler Flep”,XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, Ekim 2008

31) Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Salmanov A, Aktaş R, Yılmaz M,”197 El ve Üst Ekstremite Yanık Kontraktürü Olgusunun Değerlendirilmesi”,XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İZMİR, Mayıs 2008

32) Demirdöver C, Sunay Ö, Aktaş R, Menderes A, Vayvada H, Yılmaz M,”18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız”,XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İZMİR, Mayıs 2008,

33) Aktaş R, Menderes A, Balık O, Salmanov A,”İzmir Kentinde Oluşmuş Maksillofasyal Fraktürlü Hastaların Retrospektif Analizi ve demografik Göstergeleri”,I. Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri, AZERBAYCAN, Mayıs 2008, Uluslararası organizasyon

34) Yılmaz M, Aktaş R, Demirdöver C, Urgu K,”Tip III Malolüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi Olgu Sunumu”,29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi,ESKİŞEHİR, Ekim 2007

35) Aktaş R, Vayvada H, Balık O, Yılmaz M,”Ayakta Preaksiyal Polisindaktili Olgusunun Tedavisinde Farklı Yaklaşım: Olgu ve Cerrahi Tekniğin Sunumu”,29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir, ESKİŞEHİR, Ekim 2007

36) Yılmaz M, Aktaş R, Demirdöver C, Sunay Ö,”Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibular Eklem Ankilozu Olgu Sunumu”,29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ESKİŞEHİR, Ekim 2007

37) Yılmaz M, Aktaş R, Demirdöver C, Sunay Ö,”Tip III Malolüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi”,29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ESKİŞEHİR, Ekim 2007

38) Demirdöver C, Aktaş R, Yılmaz M, Salmanov A,”Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma”,29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ESKİŞEHİR, Ekim 2007

39) Salmanov A, Vayvada H, Yılmaz M, Aktas AR,”Meningococcal Disseminate Tissue Necrosis: Our Clinic Experiences”,Congress of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, KUŞADASI, Mayıs 2007, Uluslararası organizasyon

40) Vayvada H, Sunay Ö, Aktaş R, Urgu K, Karaca C,”TREATMENT OF MARJOLIN ULCER”,Congress of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, KUŞADASI, Mayıs 2007, Uluslararası organizasyon

41) Yılmaz M, Ertaş E, Vayvada H, Aktaş RA, Sunay Ö, Karaca C,”The Evaluation of Long-Term Results of Mandibular Symphseal Distraction Osteogenesis”,Congress of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, KUŞADASI, Mayıs 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon

42) Aktaş R, Menderes A, Urgu K,”RECONSTRUCTION OF ORBITAL EXENTERATION DEFECTS”,Congress of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, KUŞADASI, Mayıs 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon

43) Vayvada H, Salmanov A, Yilmaz M, Aktas RA, Atabey A,”The Effectiveness of Sentinel Lymph Node Dissection in Our Patients: Five Years Review”,V. Congress of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, KUŞADASI, Mayıs 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon

44) Karaca C, Vayvada H, Balık O, Sunay Ö, Aktaş R,”A Rare Muscle Variation At The Axillary Region”,V. Congress of the Balkan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, KUŞADASI, Mayıs 2007, Uluslararası organizasyon

45) S.KIZILKAYA, H.VAYVADA, R.ALTUĞ AKTAŞ, O.BALIK, C.KARACA,”Alt Dudak Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Yöntemlerin Geç Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması”,28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANKARA, Eylül 2006

46) R.ALTUĞ AKTAŞ, A.MENDERES, K.URGU, S.ÜN, A.ATABEY,”Orbital Ekzenterasyon Defektlerinin Rekonstrüksiyonu”,28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANKARA, Eylül 2006

47) H.VAYVADA, Ö.SUNAY, R.ALTUĞ AKTAŞ, K.URGU, C.KARACA,”Marjolin Ülserlerinin Tedavisi”,28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANKARA, Eylül 2006

48) C.KARACA, H.VAYVADA, O.BALIK, Ö.SUNAY, S.ÜN, R. ALTUĞ AKTAŞ,”Aksiller Bölgede Nadir Bir Kas Varyasyonu”,28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANKARA, Eylül 2006

49) Yılmaz M, Ertaş E, Vayvada H, Topçu A, Aktaş R A, Karaca C,”Mandibular Simfizyal Distraksiyon Osteogenezinin Uzun Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi”,28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANKARA, Eylül 2006

50) Salmanov A, Vayvada H, Yılmaz M, Aktaş A R, Atabey A,”Meningokoksemiye Bağlı Yaygın Doku Nekrozu”,28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANKARA, Eylül 2006,
51) Yılmaz M, Vayvada H, Aydın O E, Balık O, Aktaş A R,”Mandibuler Hipoplazilerde, Distraksiyon Osteogenez Deneyimlerimiz”,27. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2005, KONYA, Eylül 2005

52) A.BARUTÇU, Ç.BAYTEKİN, O.BALIK, O.E.AYDIN, R.ALTUĞ AKTAŞ,”BREAST RECONSTRUCTION IN ADOLESCENT”,CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION 2005,BULGARİSTAN, Ocak 2005, Uluslararası Hakemli organizasyon

53) A.BARUTÇU, Ç.BAYTEKİN, A.MENDERES, R.ALTUĞ AKTAŞ,”Sekonder Redüksiyon Mamoplasti ve Kombine Mastopeksi-Augmentasyon Uygulanacak Hastalarda Meme Seçimi”,Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, Haziran 2004, Uluslararası Hakemli organizasyon

54) A.Barutcu, Ç.Baytekin, A.Menderes, RA. Aktaş,”Adolesan çağdaki Poland Sendromlu hastalarda meme rekonstrüksiyonu”,Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, Haziran 2004, Uluslararası Hakemli organizasyon

1) “Hipertrofik skar dokusuna yağ dokusu kaynaklı yetişkin mezenşimal kök hücrelerinin etkisi:
Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma”, Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. Ali
BARUTÇU, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, , “DEÜ BAP Koordinasyon Birimi” destekli proje,
Proje Yürütücüsü görevinde, Mart 2010 – Temmuz 2010

Logo
Bu sitede yer alan tüm bilgi, yorum ve görüntüler sadece bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır ve Reşat Aktaş'ın şahsi görüşlerini de içermektedir. Çerez Politikası

İletişim

  • +90 553 860 03 60
  • +44 776 771 98 90
  • Levent / İstanbul
  • Londra / İngiltere

Takip Edin

KAYIT OL

Messenger

Uzmana Sor

WhatsApp

Şimdi Ara