Brezilya Kalça (Popo) Büyütme Estetiği

section-c1587ec
kalça popo büyütme ameliyatı 2

Brezilya Kalça (Popo) Büyütme Estetiği

Kalça (popo) estetiğinde kullanılan yöntemler kalçanın tipine, durumuna ve hangi sonucun elde edilmesinin arzulandığına göre değişir. Burada birçok yöntem mevcut olmakla birlikte, genellikle liposuction, yağ grefti (yağ enjeksiyonu), dermal flep, eksizyon, ve silikon protez yardımıyla augmentasyon-büyütme yöntemlerinden yararlanılır.

section-50a9d83

Kalça yapısı olarak toplumda, başlıca yuvarlak, dikdörtgen, A şekilli ve V şekilli olmak üzere 4 tip kalça şekli görülür. En sık kalça türü, yuvarlak şekilli kalça olup, insanların %40’ında görülür. Sanılanın tersine ideal kalça türü yuvarlak değil, A harfine benzeyen kalçalardır. Burada kalçalar belden alta doğru indikçe aşağı bölümleri oval bir şekilde hafifçe genişleyerek A harfi şeklini almaktadır. Bu tür kalçalar toplumun %30’unda görülür. Bunun tam tersi ise V harfi şekilli, yani yukarıdan aşağı indikçe daralan kalçalardır. V şekilli kalçalar insanların yaklaşık %15’inde görülür. Yatay diktörtgen şekilli kalçalar da yine toplumun %15’inde görülür.

İdeal kalçada, A harfi şekilli olmasının yanında, kalça altı kıvrımın bacak içlerinde başladığı noktada bacaklar arasının elmas şeklinde hafif açık olması ve kalça altı kıvrımın bu noktadan hafif aşağı doğru ilerledikten sonra yukarı çıkarak, açıklığı yukarı bakan hafif hilal şekilli kavsini tamamlaması idealdir. Benzer şekilde kalçaların üstte birleştiği alt bel bölgesinde V şekili bir çukurcuğun olması da kalçalara daha belirgin ve estetik bir görünüm vermektedir. Yine kalçaların bele yakın üst bölümlerinde gamze olarak bilinen çukurcukların bulunması da estetik olarak arzu edilen bir durumdur. Anlaşılacağı üzere, kalçanın değerlendirmesinde ayrıntılı ve bilinçli analiz çok önemlidir.

Hangi Yöntemlerle Brezilya Kalça (Popo) Büyütme Estetiği Yapılabilir?

Kalça (popo) estetiğinde ideal tek bir tedavi yöntemi yoktur, tedavi kalçanın şekline ve arzu edilen değişime göre belirlenir. En sık kullanılan yöntemler doku fazlalığı varsa liposuction, doku azlığı varsa ve ileri derece değilse yağ grefti (yağ enjeksiyonu) uygulaması, ve belirgin derece doku azlığı varsa ve kalça kasları belirgin değilse silikonlu protez uygulaması olarak özetlenebilir. Kalça estetiğinde başarı için doğru analiz çok önemlidir. Bazen çok küçük bir detayın saptanıp düzeltilmesi bile büyük yarar sağlayabilir.

Kalçaların büyütülmesi ya da belirginleşmesi isteniyorsa yağ greftlerinden veya silikon protezlerden yararlanılır. Silikon protez olarak, kalça kasının uzunluk-genişlik oranlarına göre seçilen oval, yuvarlak ya da damla şekilli yumuşak protezler kullanılır. Burada kullanılan silikon protezler serbest jel silikon içermeyen, yumuşak solid silikon protezlerdir ve deri altına değil, kas içine yerleştirilerek doğal ve emniyetli sonuçlar elde edilebilmektedir. Dolgu amaçlı serbest jel silikon uygulaması yan etkileri nedeniyle artık kullanılmamaktadır, bunun yerine yağ grefti (yağ enjeksiyonu) ya da yapay dolgu maddelerinden yararlanılır. Bu iki yöntemin en büyük farkı, yapay dolgu maddeleri 9-12 ay içinde tamamen emilmesi, yağ greftlerinin ise %30-40’ının zamanla emilmesi ve %60-70’inin canlı kalarak dolgu etkisinin kalıcı olmasıdır. İple kalça askılama yöntemini ise ben kişisel olarak yeterli, sürekli ve yeterince detaylı bulmuyorum.

Anlaşılacağı üzere kalça şekillendirme deyince hemen silikon protez anlamamak gerekir. Yöntemler çok farklı ve çeşitlidir, protez bunlardan sadece biridir ve tedavi gereksinime göre planlanır.

Brezilya Kalça (Popo) Estetiği Ameliyatı Sonrası İyileşme Sürece Nasıl İşler?

İyileşme süreci, yapılan uygulamaya göre değişir. Silikon protez uygulaması sonrasında 2-3 hafta süreyle kalça üzerine basıdan kaçınılır, bu süre içinde kalçaların üstünde oturulmaz ve yüzükoyun uzanılır. İşe ve normal aktivitelere dönüş ve yüzme bu sürenin sonunda mümkün olur. Jimnastik gibi sporlara 6 hafta sonra, motorsiklet kullanma dahil tüm aktivitelere ise 3 ay sonra başlanabilir. Liposuction ve yağ grefti (yağ enjeksiyonu) sonrasında ise bu süreler çok daha kısa olup kalçalara basıdan 2-3 gün kaçınılır ve işe ve koşulara bu süre sonunda, jimnastik ve motorsiklet kullanma gibi aktivitelere ise 2-3 hafta sonra başlanabilir.

Liposuction ve yağ grefti (yağ enjeksiyonu) sonrası iz problemi yok denebilir kadar azdır çünki işlem 2-3 mm kadar küçük kesilerle gerçekleştirilir. Silikonlu protezler ise kalçaların birbirine bakan iç yüzlerinde uygulanan 7-8cm kesilerle yerleştirilir ve kalçanın üstüne ve yukarısına uzanmadığı için genellikle sorun olmaz.

Brezilya Kalça (Popo) Estetiği Ameliyatının Riski Var mıdır?

Her cerrahi müdahelede olduğu gibi kalça estetiği girişimlerinin de bazı riskleri vardır. Yağ grefti (yağ enjeksiyonu) uygulamasından sonra yağın bir kısmı zamanla emilir. Uygun teknikle yapılan yağ greftlerinden sonra emilim oranı ortalama %30-40’dır. Çünkü yağ grefti (yağ enjeksiyonu), hastanın kendi dokusu olduğu için, %60-70’i yaşamına devam edebilmekte ve kalıcı dolgunluk sağlanabilmektedir. Silikon protez ile kalça büyütme ameliyatı sonrasında görülebilen başlıca riskler ise iz yerlerinde geç iyileşme, enfeksiyon, sıvı birikimi, kapsül oluşumu, siyatik ağrısına benzer geçici ağrı ve ender olarak protezin zamanla deriden dışarı çıkabilmesi olarak sayılabilir. Bu risklerin ortaya çıkma olasılığı %1-3 civarındadır. Kalça estetiği girişimlerinde doğru analiz ve gerekli en emniyetli tedavinin uygulanması, istenen sonucun elde edilmesinde çok önemlidir.

Popo (Kalça) Büyütme Estetiği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Popo (kalça) estetiği konusu oldukça geniş olmasına rağmen gelişim sınırlarına ulaşmış durumdadır. Mükemmele yakın operasyonlar yapılabiliyor olmasından dolayı popo estetiğine dair tüm sorulara cevap vermek mümkündür. Poposunun estetik olmadığını düşünenler ya da halihazırda bu operasyonu geçirmiş olanlar için ise bazı spesifik soruların cevaplandırılmasında fayda vardır.

Popo (Kalça) Estetiğinde Dikiş Kullanılır Mı?

Popo estetiğinin hangi yöntemle yapıldığına göre değişmekle birlikte genelde dikiş kullanılmaktadır. Kullanılan dikişler olabilecek en görünmez noktadan atıldığı için operasyondan sonra farklı bir estetik operasyona ihtiyaç duyulmamaktadır. Kullanılan dikişlerin de estetik operasyonlar için özel olarak geliştirilmiş olması, operasyondan sonra görünebilecek şekilde iz kalma ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırmaktadır.

Estetik bir Popo İçin Ameliyat Olmak Şart Mı?

Estetik operasyonlar küçük yaşlardan itibaren her insana uygulanabilir cinstendir. Ancak küçük yaşlardan başlayıp kırklı yaşlara kadar gelen süreçte estetik operasyon zorunluluk olarak ortaya çıkmaz. Her zaman operasyonun yerini alabilecek ameliyatsız yöntemler bulunmaktadır. Eğer popo bölgesinin estetik görünümü spor, beslenme alışkanlıkları ve hayat tarzı ile düzeltilebilir durumda ise ameliyat zorunluluk değildir. Ancak ilgili bölge ameliyat ile estetik hale getirilebilir durumda değil ise cerrahi operasyon tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Cerrahinin tek yöntem olarak karşımıza çıktığı dönem genelde kırklı yaşlardan sonraki dönemdir.

Popo (Kalça) Estetiği Yöntemlerinden En Çok Hangisi Tercih Ediliyor?

Poponun estetik hale getirilmesi süreci çeşitli trendler tarafından sürekli olarak etki altında bırakılmaktadır. Genel olarak poponun dikleştirilmesi, çıkıntılı hale getirilmesi ve sıkı bir görünüme kavuşturulması şeklindeki estetik anlayış hakimdir. Örneğin Brezilya poposu olarak adlandırılan yöntemde popo olması gerekenden çok daha fazla çıkıntılı hale getirilmektedir. Bu fazla çıkıntıyı sağlamak için de mutlaka protez uygulamalarına başvurulmaktadır. En çok kullanılan yöntemler sırasıyla yağ enjeksiyonu, dolgu enjeksiyonu, germe ve protez uygulamalarıdır. Tüm yöntemler birbiri ile kombine edilerek kullanılabilir.

Popo (Kalça) Estetiği Ameliyatları Tehlikeli Mi?

Popo bölgesinin estetik hale getirilmesi için kullanılan yöntemlerin uygulanması sürecinde hayatı tehlikeye sokabilecek şekilde bir müdahale uygulanmaz. Operasyondan önceki hazırlık döneminde hastanın hayatını tehlikeye sokabilecek, kalıcı zarar verebilecek her türlü durum değerlendirildiği ve uygunluk kontrolü yapıldığı için genel olarak estetik operasyonların hayatı tehlikeyi içermediğini söyleyebiliriz. Popo estetiği operasyonlarının en büyük tehlikesi hijyen sorununa bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyondur. Hijyene dikkat edildiği sürece enfeksiyon riski de büyük oranda ortadan kalkar.

Popo (Kalça) Estetiği Ameliyatı Sonrası Günlük Hayata Ne Zaman Dönebilirim?

Ameliyat sırasında uygulanan yönteme, hastanın poposundan beklentilerine göre iyileşme süresi değişir. Yağ ve dolgu enjeksiyonlarında bir gün olan süre; protez uygulamalarında bir haftaya kadar uzayabilir. Genel olarak ise üç günlük bir sürenin sonunda hastanın günlük hayatına dönebileceği söylenir. Günlük yaşam dönülmesiyle birlikte popo bölgesini zorlayabilecek faaliyetlerden uzak durulması gerekmektedir. Bu zorlayıcı faaliyetlere örnek olarak ağır işler ve ağır spor egzersizleri verilebilir.

Popo (Kalça) Estetiği Ameliyatı Sonrasında İstirahat Raporu Alabilir Miyim?

Popo estetiğinin sağlanması amacıyla uygulanan operasyonların birçoğu oldukça basittir. Bu basit operasyonlardan hemen sonra, hastanede yatış olmadan taburcu olunabilmektedir. Hal böyle olunca, eğer işiniz de hafif ise istirahat raporuna ihtiyaç yoktur. Eğer uygulanan yöntem komplike bir süreci içeriyorsa bir haftaya kadar istirahat raporu alınabilmesi söz konusudur. Eğer çalıştığınız iş ağır fiziki ihtiyaçlar gerektirmiyorsa istirahat raporu almanız önerilmez. Operasyonun psikolojik etkilerinin olabildiğince çabuk ortadan kalkabilmesi için sosyal hayata olabildiğince hızlı dönülmelidir.

Popo (Kalça) Estetiği Ameliyatları Ne Kadar Sürer?

Popo estetiği ameliyatları farklı yöntemler ile uygulanabilir. Yöntemin ne olduğu da operasyon süresini etkiler. Bazı yöntemlerin birbiri ile kombine edilmesi; operasyonun yapıldığı bölgenin genişletilmesi ya da isteklerin ekstrem olması gibi durumlarda da operasyon süresi uzayabilir. Genel olarak otuz dakikadan başlayan ameliyat sürelerinin beş saate kadar çıkabilmesi söz konusudur. Hastanın durumu, operasyon yöntemi ve hasta istekleri operasyon süresinin belirlenmesinde temel etkenlerdir. Ayrıca hekimin uzmanlık seviyesi de operasyonun süresi üzerinde etkili olabilir.

Popo (Kalça) Estetiği Ameliyatı Sonrasında İz Kalır Mı?

Popo estetiği operasyonlarında dikiş gerektiren bir yöntem kullanılıyorsa iz kalır. Ancak kalan izler poponun görülemeyecek bölgelerindedir. İki yanak arasında kalan ve anüse doğru inen çizgi; bel bölgesindeki oyuklar bu görülemeyecek bölgelere örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca operasyon sırasında kullanılan dikişlerin de özel olması; estetik operasyonun temel amaçlarından birisinin estetiği sağlamak olması da operasyon sonrasında olabildiğince az iz kalacağının kanıtıdır. Günümüzdeki teknikler oldukça gelişmiş olduğundan dolayı operasyondan sonra kalan ufak izler de ufak bir operasyonla ortadan kaldırılabilmektedir.

Popo (Kalça) Estetiği Ameliyatlarının Başarı Oranı Nedir?

Popo estetiğinin en çok uygulandığı ülke Brezilya’dır. Günümüzde, ülkemizde de popo estetiği operasyonları oldukça sık uygulanmaya başlamıştır. Popüler bazı kliniklerde günde dört kadar ameliyat uygulaması yapılabilmektedir. Tüm istatiksel veriler incelendiğinde, poposunun estetik hale getirilmesi için ameliyata giren hastaların yalnızca yüzde birinin ikinci bir operasyon isteğinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Ülkemiz estetik cerrahi açısından oldukça gelişmiş olduğundan dolayı, operasyonlardaki başarı oranı da oldukça yüksektir. Genelde yağ kayması veya dolgu malzemesinin tutmaması gibi durumlardan ötürü ikinci bir operasyona ihtiyaç duyulmakta; bu ihtiyaç da ikinci operasyonla tam olarak giderilmektedir.

Tekrar Ameliyat Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Operasyonda kullanılan yöntemler kullanıma alınmadan önce ciddi bir hazırlık sürecinden geçerler. Doktorun tecrübeleri ve hastaların özel durumlarına bağlı olarak bazen ikinci bir operasyon ihtiyacı doğabilmektedir. Yağ dokusunun tutmaması, dolgu enjeksiyonunun yetersiz olması, operasyondan sonra ters bir hareketten dolayı estetik görüntünün kaybolması, protezin kayması ya da istenen görüntüyü vermemesi gibi durumlardan ötürü düzeltme operasyonuna ihtiyaç duyulabilmektedir. Tüm hastaların yaklaşık yüzde bir kadarı ikinci operasyon sonunda estetik bir popoya kavuşmaktadır.

Popo (Kalça) Estetiği Ameliyatında Cerrah Seçimi Önemli Midir?

Her operasyonda olduğu gibi popo estetiği ameliyatlarında da hekim seçimi oldukça önemlidir. Ülkemizdeki plastik cerrahi uzmanları genel olarak oldukça tecrübelidir. Uzun yıllar boyunca yüzlerce operasyonun verdiği tecrübeyle sorunsuz operasyonlar gerçekleştirebilmektedirler. Popo estetiği gibi spesifik bir alanda dahi onlarca uzman hekim bulunmaktadır. Daha önce bu operasyonu olan kişilerden referans alınması, incelenen doktorların geçmişlerinin araştırılması operasyonun güven içerisinde gerçekleşmesi açısından faydalı olacaktır.

Popo (Kalça) Estetiği Ameliyatlarında Fiyatlandırmanın Ölçütleri Nelerdir?

Estetik operasyonların yüzde doksan beş kadarı tamamen estetik amaçlar için icra edilmektedir. Özellikle popo bölgesindeki estetik ameliyatların tamamen estetik amaçlar güttüğünü söylemek mümkündür. Durum böyle olunca da fiyatları etkileyen faktörler oldukça subjektiftir. Genel olarak operasyonun yapıldığı hastane, operasyonu yapan doktor, operasyonu yapan ekip, operasyon yöntemi, hastanın durumu ve hastanın istekleri fiyatlar üzerinde etkilidir. Operasyonun yapıldığı tarihin yoğun bir tarih olması ya da sakin dönemler olması da fiyatlar üzerinde etkilidir. Mikro ve makro olacak şekilde yüzlerce faktörün fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Brezilya Popo (Kalça) Estetiği Kalıcı Mıdır?

Brezilya popo estetiği ile arzulanan görünümün kazanılabilmesi için hem yağ enjeksiyonlarından hem de dolgu enjeksiyonlarından yararlanılır. Operasyon sırasında bol miktarda verilen bu enjeksiyonların kalıcı olması söz konusu değildir. Yağ enjeksiyonları bir – bir buçuk yıl içerisinde; dolgu enjeksiyonları ise bir yıl içerisinde etkinliklerini kaybederler. Yağ dokularında şekil bozuklukları ve erimeler görülürken dolgu malzemesinin olduğu bölgelerde şekil bozuklukları ile karşılaşılabilir. Sonuç olarak, kalıcılık aranıyorsa bu uygulamanın senede bir ya da iki senede bir tekrarlanması gerekir.

Testimonials
custom-upload

FİYAT ALMAK İÇİN WHATSAPP ARACILIĞIYLA BİZE BİR MESAJ GÖNDERİN!

Mesaj Gönder

Fiyat Bilgisi Almak İçin Formu Doldurunuz!Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirmeyi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

Logo
Bu sitede yer alan tüm bilgi, yorum ve görüntüler sadece bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır ve Reşat Aktaş'ın şahsi görüşlerini de içermektedir. Çerez Politikası

İletişim

  • +90 553 860 03 60
  • +44 776 771 98 90
  • Levent / İstanbul
  • Londra / İngiltere

Takip Edin

KAYIT OL

Messenger

Uzmana Sor

WhatsApp

Şimdi Ara